over emdr

  

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm voor mensen die last hebben van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. EMDR is een effectieve therapie die steeds meer wordt toegepast.  

Voor wie is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Meestal verwerken mensen deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen met angstwekkende beelden (herbelevingen, ‘flashbacks’) en nachtmerries. Ook ontstaan er schrik- en vermijdingsreacties. Meestal spreekt men dan van ‘Post Traumatische Stressstoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS maar is ook werkzaam bij andere traumagerelateerde klachten. Bij veel klachten zijn mensen vaak “vergeten” dat ze begonnen zijn na een nare ervaring. Bij een nare ervaring moet je niet alleen denken aan levensbedreigende ervaringen. Allerlei persoonlijke, “kleine” gebeurtenissen kunnen in het geheugen worden opgeslagen, “vast roesten”en daardoor heel lang op een negatieve manier doorwerken.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

We zoeken naar de herinnering aan gebeurtenissen waar je nu nog steeds last van hebt. We maken een overzicht van alle gebeurtenissen. Ik vraag je om naar iedere gebeurtenis te kijken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens alsof het een film is. Ik vraag je om deze “film”  stil te zetten op het moment dat voor jou nu nog het meest naar is. Terwijl je ernaar kijkt bied ik een afleidende stimulus aan. De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Ik vraag na elke set oogbewegingen of “klikjes of er iets veranderd is, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De oogbewegingen of de ”klikjes” brengen de verwerking op gang. Ze leiden je af waardoor de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.  De schokkende ervaring krijgt een plek in je levensgeschiedenis, echter zonder de negatieve effecten die het daarvoor had.  

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR zitting kunnen de effecten nog even doorwerken.  Dit kan je even het idee geven de regie kwijt te zijn. Geruststellend is te weten dat dit in de regel niet langer dan twee dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.  

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is voor de meeste klachten een korte therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al heel snel de nare lading van de herinnering kwijt.  

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op http://www.emdr.nl/ en http://www.emdr.com/.