aanmelding, wachtlijst en organisatie

.

 AANMELDING , WACHTLIJST EN ORGANISATIE 

 

Ook op 18-03-2024 heb ik geen officiële wachtlijst meer maar geen ruimte om nieuwe behandelingen te starten.

Stuur een e-mail :  a.hooijschuur@home.nl. Geef het telefoonnummer door waarop ik je kan bereiken voor het maken van een afspraak.

Telefonisch :  06-83203260 . Wanneer ik niet direct bereikbaar ben spreek dan je naam en telefoonnummer in op de voicemail of stuur een email.

Ik nodig je uit voor een kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk of via een beveiligde beeld-belverbinding. In dit gesprek beoordeel ik of ik je kan helpen. Jij kunt om informatie vragen en beslissen of je aan de behandeling wilt beginnen.

 Wanneer je de kosten van de behandeling vergoed wilt krijgen door je ziektekostenverzekeraar moet je eerst bij de huisarts langs om een verwijsbrief te vragen.

Ik werk in de generalistische basis GGZ. Dat wil zeggen dat ik behandelingen doe van licht tot matige, niet complexe stoornissen waarvan de verwachting is dat de behandeling 4-12 sessies zal duren. Meer informatie hierover: www.ggznederland.nl.

We werken in de behandeling samen om u klachten te verminderen. Wanneer u niet tevreden bent over de samenwerking wilt u dat dan aan mij kenbaar maken? Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz Psychologen), te bereiken via: klachten@nvgzp.nl. De klachtenregeling is hier te vinden.

Ik heb een recent goedgekeurd kwaliteitsstatuut (2022-LKS 3.0) dat jaarlijks wordt bijgewerkt. U kunt een exemplaar aan mij vragen.

Ik heb een privacystatement opgesteld over het omgaan met uw persoonlijke gegevens. U kunt een exemplaar van mij krijgen of inzien.

Mocht er zich een (bijna) incident voordoen tijdens de behandeling dan maak ik daar een melding van. Wanneer u zelf betrokken bent bij een (bijna) incident dan kunt u mij dat mondeling of schriftelijk melden. Ik heb een incidentenformulier waarop u de gebeurtenis kunt beschrijven. Vraagt u mij naar dit formulier.

In geval dat ik kennis krijg van situaties waarbij de veiligheid van kinderen in het geding is zal ik, in eerste instantie met u, afwegen wat er moet gebeuren.  Indien ik dat noodzakelijk acht kan ik contact opnemen met Veilig Thuis.

Mocht u in een crisis geraken dan kunt u mij altijd bellen om te kijken of ik u kan helpen. Wanneer u ’s avonds of ’s nachts of in het weekend in een crisis komt neem dan contact op met de Huisartsenpost of bel 0800-0113 als u suïcidale gedachten heeft.