NIEUWS

Op 16 april 2019 constateer ik dat ik een wachtlijst heb met 7 namen erop. Dit betekent dat ik nu geen nieuwe clienten meer aan neem. Excuses hiervoor.

Ik ben vanaf medio juli tot eind september afwezig.

Werkdagen in 2019:

maandag,

dinsdagmiddag 

woensdag

donderdag

vrijdag.

 Ik beschik over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Het ligt ter inzage in mijn praktijk. U kunt er ten alle tijden naar vragen om het in te zien.