aanmelding en wachtlijst

.

 

 AANMELDING , WACHTLIJST EN ORGANISATIE 

Vanaf 13-01-2021 heb ik geen aanmeldstop meer. Tot het eind van de corona beperkingen behandel ik alleen via een beeld-bel verbinding.

Stuur een e-mail :  a.hooijschuur@home.nl. Geef het telefoonnummer door waarop ik je kan bereiken voor het maken van een afspraak.

Telefonisch :  06-83203260 . Wanneer ik niet direct bereikbaar ben spreek dan je naam en telefoonnummer in op de voicemail of stuur een email.

Ik nodig je uit voor een kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk of via een beveiligde beeldbelverbinding. In dit gesprek beoordeel ik of ik je kan helpen. Jij kunt om informatie vragen en beslissen of je aan de behandeling wilt beginnen.

 Wanneer je de kosten van de behandeling vergoed wilt krijgen door je ziektekostenverzekeraar moet je eerst bij de huisarts langs om een verwijsbrief te vragen.

Ik werk in de generalistische basis GGZ. Dat wil zeggen dat ik behandelingen doe van licht tot matige, niet complexe stoornissen waarvan de verwachting is dat de behandeling 4-12 sessies zal duren. Meer informatie hieover: www.ggznederland.nl.


We werken in de behandeling samen om u klachten te verminderen. Wanneer u niet tevreden bent over de samenwerking wilt u dat dan aan mij kenbaar maken? Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz Psychologen), te bereiken via: klachten@nvgzp.nl. De klaachtenregeling is hier te vinden.

Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat jaarlijks wordt bijgewerkt. U kunt een exemplaar aan mij vragen.

Ik heb een privacystatement opgesteld over het omgaan met uw persoonlijke gegevens. U kunt een exemplaar van mij krijgen of inzien.